Head sõbrad

Tulenevalt reisijate vähesusest ning soovist hoida oma bussijuhte, oleme otsustanud sulgeda 11. aprillist ajutiselt kõik Hansa Liinide Viljandi kaugbussiliinid.

Peale eriolukorra kehtestamist vähenes sõitjate arv drastiliselt ning esimese meetmena optimeerisime ajutiselt väljumiste arvu ning hakkasime sõitma ainult väiksemate bussidega.

Eelnevalt mainitud meetmed pole kahjuks tänase päevani andnud tulemust ning bussidesse on jäänud üksikud reisijad, samuti on olnud liine, kus terve teekonna vältel pole ühtegi sõitjat.
Kaugbussiliinid töötavad isemajandaval põhimõttel ja kui pole piletitulu, siis pole ka vahendeid, et kulusid katta ning sellest tulenevalt oleme otsustanud ajutiselt sulgeda kaugbussiliinid. Loodame bussiliikluse taastada esimesel võimalusel ning anname sellest kindlasti teada meie kodulehel ja sotsiaalmeedias ning vabandame siiralt kõigi inimeste ees, kellele võib see põhjustada ebamugavusi.

Kaugbussiliinide hetkeseisu kohta saab infot Viljandi bussijaamast telefonil 4333680 ja küsimuste korral saab kirjutada e-postile info@hansaliinid.ee

Teisalt on meil hea meel, et Eesti elanikud peavad kinni eriolukorra reeglitest ning seeläbi annavad panuse sellesse, et saaksime normaalse elu juurde naasta võimalikult kiiresti.

Peame vajalikuks ka rõhutada, et eelnevalt mainitud otsus sulgeda kaugbussiliinid ei mõjuta kuidagi teisi Hansa Liinide igapäevaseid tegevusi.
Nii töötavad tänasel päeval tõrgeteta Rapla- ja Võrumaa bussiliinid, samuti hoolitseme töötajate regulaarse tööle- ja kojuveo teenuse pakkumise eest nii Raplas, Pärnus kui ka Viljandis.
Samuti jääb alles võimalus busside tellimiseks ja hinnapakkumiste küsimiseks, operatiivset infot saab selle kohta e-posti teel tellimine@hansaliinid.ee või helistades 5055591.

Lugupidamisega
Madis Lepp

Hansa Bussiliinid AS
Juhataja